Erol ÖZTÜRKOĞLU

Başkan / Fiba Emeklilik Genel Müdürü

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlayan Öztürkoğlu, mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Sigortacılık, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Aktüerya üzerine yüksek lisans yaptı. Sigortacılık sektöründeki kariyerine 1996 yılında başlayan Öztürkoğlu, Garanti Sigorta A.Ş. ile Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulundu. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Teknik ve Aktüerya Birim Müdürlüğü görevinin ardından 26 Kasım 2012 itibarıyla Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Teknik, Operasyon ve Bilgi İşlem Sorumluluğunun yanı sıra Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 01.02.2017 tarihinden bu yana Fibaemeklilik Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Öztürkoğlu, aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesinde görev almaktadır.

Mete GÜLER

Üye / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı


Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. 2016 yılında Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Sigorta Denetleme Kurulunda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2009 yılında Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı. 2017 – 2018 yılları arasında Sigorta Denetleme Kurulunda İstanbul Grup Başkanlığı, 2018 yılı Şubat ayından itibaren Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2018 yılı Mayıs ayından itibaren vekaleten Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Haziran 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir. Aynı zamanda Eylül 2019 tarihi itibarı ile DASK Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. 1 Ekim 2020 tarihinden bu yana Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mahir ÇİPİL

Üye / Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Mahir Çipil, iş idaresi yüksek lisansı (MBA) eğitimini ise ABD'de Cornell University ve İngiltere’de London Business School’da yaptı. Kariyerine 2000 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda başlayan Çipil, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Müsteşarlık’ta sigorta şirketlerinin regülasyon işlemleri, mevzuat düzenlemeleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) yapılarının kurulması ve stratejik planlama başta olmak üzere çeşitli çalışmaların yönetiminde yer aldı. 2010 yılında Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik şirketlerinde Strateji ve Proje Yönetimi'nden sorumlu yönetici olarak; hasar, teknik ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılması gibi değişim yönetimi projelerinden sorumlu oldu. 2013 yılında Proje Yönetimi ve Organizasyon Direktörü olarak Zurich Sigorta'ya katılan Mahir Çipil, bankasürans entegrasyonu ve stratejik satın alma projelerinde yer aldıktan sonra bu görevine ilaveten Haziran 2013 itibariyle Pazarlama Direktörlüğü görevine ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı. Marka konumlaması, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yapılandırılması, dijital kanal stratejisinin oluşturulması ve ürün optimizasyonu gibi çalışmaları yönetti. 2015 yılından itibaren ise pazarlama sorumluluklarına ilave olarak Hasar Direktörü olarak tüm hasar fonksiyonlarından sorumlu oldu. 2016 ila 2020 yılları arasında ise Vienna Insurance Group (Ray Sigorta) bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak direkt ve dijital satış, satış koordinasyon, dağıtım kanallarının operasyonu, çağrı merkezleri, müşteri memnuniyeti, iç iletişim, kurumsal iletişim, ürün, pazarlama, dijital kanallar gibi farklı fonksiyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Bugüne kadar çeşitli üniversitelerde ve kuruluşlarda pazarlama, dijital dönüşüm, satış, proje yönetimi ve sigortacılık gibi konularda eğitimler veren Çipil'in dördü akademik olmak üzere sekiz kitabı bulunuyor. Mahir Çipil, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (SEDDK) Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir. Çipil, ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak proje yönetimi yüksek lisans dersleri vermektedir.

Özgür B. KOÇ

Üye / Neova Sigorta Genel Müdürü


1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olduktan sonra 11 yıl hayat dışı sigorta sektöründe teknik ve reasürans yöneticiliği, 2 yılda uluslararası reasürans brokerliği yapmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinden beri Neova Sigorta’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Koç ayrıca 2014 yılında kurulan Katılım Sigortacılığı Derneği’nde dernek başkanı olarak görev yapmaktadır.
Bununla birlikte faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlaması amacıyla Başbakanlık genelgesiyle 2015 yılında kurulan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nda Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı sıfatıyla üye olarak bulunmaktadır.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi'nde görev almakta olup, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesidir.

Murat HAKSEVEN

Üye / Merkez Müdürü


Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı. İş hayatına bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri alanında başladı. Kamu ve özel sektör kurumlarında Network Uzmanı, Sistem Analisti, Yazılım Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Bilgi Teknolojileri Bölüm Yöneticiliği, Yazılım ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı.
Üst düzey yöneticilik görevlerinin yanı sıra, Yazılım Güvenilirlik Modelleri ve Yazılım Geliştirme Metodolojileri konularında akademik çalışmalarda da bulundu.
Bileşim A.Ş' de Operasyonlar Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Hakseven, son olarak Bileşim A.Ş' de Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevindeydi. Temmuz 2017 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne Merkez Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir.